Attitudes at work - What is an attitude?

8 belangrijke vragen over Attitudes at work - What is an attitude?

Secord en Backman(1969) definieren het begrip als volgt: 

Bepaalde regelmatigheden in de gevoelens, gedachten en het gedrag van een persoon ten opzichte van een bepaald aspect van zijn of haar omgeving. 

Rapporteer

Wat is een attitude volgens Secord en BAckman?

bepaalde regelmatigheden van gevoelens, gedachten en predisposities van een individu om te handelen naar sommige aspecten van omgeving.

Rapporteer

onderscheid tussen deze drie componenten: Beckler(1984)

toonde aan dat het van belang is om onderscheid te maken tussen deze 3, gevoelens, gedachten en gedrag t.o.v. een bepaald object meestal overeenkomstig zijn ze niet zo consistent zijn dat ze altijd hetzelfde genoemd kunnen worden. bijv. 2 attitudes ten aanzien van baan, een affectieve(positief over baan) en een cognitieve(maar er zijn negatieve punten) wie voorrang krijgt is afhankelijk van overtuigingen en emoties.

Rapporteer

Waarom hebben we attitudes? wat is het doel?

 • begrijpen omgeving. effectief handelen.
 • maken en handhaven self-identity en self-esteem.
 • helpt handhaven goede relaties met anderen.
Rapporteer

George en Jones(1997)

analyseerden de relaties tussen attituden, waarden en stemmingen. Attituden, waarden en stemmingen onderscheiden zich op drie aspecten: 1. of ze in het verleden, het heden of de toekomst betreffen,2. of ze stabiel zijn over tijd,3. of ze algemeen of specifiek zijn. blz 243 voor schema.

Rapporteer

Volgens Pratkanis en Turner is attitude een cognitieve representatie die uit 3 componenten bestaat.

 1. regels wanneer attitude wordt toegepast. attitude over collega's is het handig als je weet wie je collega's zijn.
 2. een evaluatie. goed/slecht
 3. kennis over object kan simpel of complex zijn.
Rapporteer

Doel van attituden: Pratkanis en Turner(1994)

1, attituden zorgen ervoor dat we onze omgeving begrijpen en daarin effectief kunnen handelen. filterfunctie. 2. attitudes helpen ons om onszelf te definiëren en grip te houden op wie we zijn en hoe we onszelf waarderen. door onze attitudes te tonen geven we anderen een beeld van wie we zijn en wat we belangrijk vinden, makkelijker categoriseren. 3. houdingen kunnen helpen om goede relaties te handhaven in het bijzonder degene die macht hebben om te straffen en te belonen. We kunnen onszelf ook aantrekkelijker maken d.m.v. attitudes.

Rapporteer

Furnham en collega's (1994) vonden in hun onderzoek over attituden met betrekking tot werk en economische onderwerpen dat er attitudeverschillen zijn tussen landen.

Werkethiek was hoger in de VS dan in Europa of Azie. Het omgekeerde was waar voor competitiviteit. 

Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart