Approaches to work motivation and job design - Behoefte theorieen (Need theories)

4 belangrijke vragen over Approaches to work motivation and job design - Behoefte theorieen (Need theories)

2 tradities binnen de werksetting van belang:

1. modellen die gebaseerd zijn op de behoefte aan psychologische groei en 2. benaderingen die zich richten op bepaalde specifieke behoeften.

Rapporteer

Wat zijn behoeften theorieen? en wat houd hierbij disequilibrium in?

ze zijn gebaseerd op het idee dat er psychologische behoeften zijn waarschijnlijk van biologische aard. als onze behoeften niet gevuld worden onstaat er spanning of te wel disequilibrium. We gedragen op een manier dat onze behoefte vervult. De theorieen reflecteren de inhoud van de motivatie en niet het proces eromheen.

Rapporteer

Behoefte theorie psychologische groei : Abraham Maslow (1943)  5 soorten/stappen menselijke behoeften: 1. fysiologische (voedsel) 2.veiligheid 3. sociale (belongingness) verbondenheid met persoon (partner) of personen(vriendschap) 4. Ego-behoeften(esteem) behoefte om gewaardeerd te worden en gerespecteerd door jezelf en significante andere personen 5. zelfactualisatie : de behoefte om je eigen potentieel waar te maken. m.a.w. je capaciteiten ontwikkelen en kunnen uiten.

Maslow's theorie geven een aantal gebreken aan:

Rapporteer

Gebreken in de theorie van Maslow:

- de categorie indeling van behoeften is betwistbaar, moeilijk in model aan te geven-theorieën zijn niet in staat te voorspellen wanneer bepaalde behoeften belangrijk worden.- geen duidelijke relatie tussen behoefte en gedrag, hetzelfde gedrag kan verschillende behoeften representeren en verschillend gedrag kan dezelfde behoefte representeren- behoeften worden doorgaans niet duidelijk beschreven- behoefte als een biologisch fenomeen is moeilijk uit te leggen: mensen kunnen hun eigen behoeften aan geven en hoe die bevredigd kunnen worden. 

Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart