Attitudes at work - Organisatie toewijding - oorzaken en gevolgen van organisatie toewijding

5 belangrijke vragen over Attitudes at work - Organisatie toewijding - oorzaken en gevolgen van organisatie toewijding

Behaviour approach kiesler?

Iets dat gecreeerd wordt wanneer een persoon iets in het openbaar doet met zijn eigen wil, en wat moeilijk ongedaan te maken is.
Rapporteer

Social exchange approach. wat houdt dit in?

commitment door positieve ervaringen in de organisatie. onderzoek naar gedaan wat plesante ervaringen zijn. meer intrinsieke baanfactoren dan exentrieke baanfactoren.
intrinsiek: uitdaging, zelfstandigheid.
exentriek: salaris, werk condities.
voornamelijk wordt bovenstaande gezien bij affectieve commitment. (gebaseerd op emotionele toewijding)
Rapporteer

Studie van Finegan over hoe organisatie waarden commitment beivloeden. wat houdt dit in?

gecorreleerd met affectieve commitment: in hoeverre de organisatie waarde hecht aan menselijkheid, eerlijkheid en visie.

gecorreleerd met continuance comitment is de waarde van behoedzaamheid.

Rapporteer

Wat hebben Goffin en Gellattly onderzocht. dit heeft betrekking op werkprestatie.

hoog affectieve commitment geeft betere prestatie dan laag affectief commitment.
Tegenovergestelde wordt gezien van continuance commitment.
een hoge continuance commitment is gebaseerd gedeeltelijk op tekort aan werknemer opties. bijvoorbeeld dat ze niet goed in hun werk zijn.
andere onderzoekers zijn er niet in geslaagd om deze link tussen commitment en prestatie te vinden
Rapporteer

Organ & Ryan ondervonden dat?

0.32 correlatie tussen organisatielid gedrag en commitment.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart