The foundations of personnel selection: analysing jobs, competencies and selection effectiveness - Job analysis data

3 belangrijke vragen over The foundations of personnel selection: analysing jobs, competencies and selection effectiveness - Job analysis data

Flanagan(1954) ontwikkelde een procedure genaamd: Critical Incident Technique(CIT) wat houdt dit in?

De functiebekleder wordt gevraagd specifieke incidenten van jobgedrag uit de praktijk te beschrijven die karakteristiek waren voor zowel goed als slecht uitvoeren van de arbeidsprestatie. Een critical incident wordt gedefinieerd als iedere observeerbare menselijke activiteit die voldoende compleet is op zichzelf om er inferenties( het generaliseren van waarnemingen, kenmerken, eigenschappen uit steekproeven naar de gehele populatie. Doorgaans wordt dit gekoppeld met een uitspraak over de statistische onzekerheid ) en voorspellingen over te maken mbt. de persoon die de actie uitvoert.
Rapporteer

McCormick en collega's (1972) hebben de Position Analysis Questionaire(PAQ) ontwikkeld: hoe ziet deze test eruit?

Een voorbeeld van een gestructureerde vragenlijst om jobanalyse te benaderen. De PAQ bestaat uit bijna 200 items die onderverdeeld kunnen worden in zes groepen: 1.informatie-input, 2.bemiddelingsprocessen(mentale processen van redeneren,besluitvorming enz.) 3.werk-output, 4. interpersoonlijke activiteiten(onderlinge relaties) 5. werksituatie en jopcontext,6. veelzijdige aspecten.

Rapporteer

Hoe ziet de Repertory Grid Technique( of constructie techniek )van Kelly eruit?

 Kelly omschrijft een persoonlijke constructie als een referentie-as, een basisdimensie van beoordeling, vaak non verbaal en vaak niet symbolisch. De theorie suggereert dat individuen de wereld zien door hun eigen persoonlijke bril en een set van mentale modellen en geloof hebben over hoe de wereld werkt. 

Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart