Individual differences - Emotional intelligence

5 belangrijke vragen over Individual differences - Emotional intelligence

Waar bestaat de kritiek uit die is gericht op Golman's beschrijving van emotionele intelligentie

Lijkt herschreven vanuit een andere beschrijving, niets nieuws, en te breed.

Rapporteer

Mayer en Sallovey: hoe definiëren zij EI?

 

als een concept van intelligentie dat verloopt en voordeel haalt gesteund wordt door emoties. EI wordt gemaakt door mentale mogelijkheden, vaardigheden en capaciteiten. Ze suggereren dat traditionele metingen van intelligentie er niet in slagen individuele verschillen te meten in de mogelijkheden in het waarnemen, verwerken en effectief managen van emoties en emotionele informatie, en om reflecterend emoties te reguleren om emotionele en intellectuele groei te bevorderen. 

Rapporteer

Welk onderscheid heeft Golman later gemaakt in de beschrijving van emotionele intelligentie

zelf-bewustzijn, zelfbeheer, sociaal bewustzijn en relatiebeheer

Rapporteer

Wie ontwikkelde de eerste officiële EQ-test en hoe heette deze?

Reuven Bar-On, Emotional Quotient Inventory

Rapporteer

Uit welke vijf domeinen bestaat het model van Bar-On

1) Intrapersoonlijke intelligentie

2) Interpersoonlijke intelligentie

3) Stressmanagement

4) Aanpassingsvermogen

Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart