Assessing people at work - Judging people - Hoe kunnen we het beoordelingsproces verbeteren?

4 belangrijke vragen over Assessing people at work - Judging people - Hoe kunnen we het beoordelingsproces verbeteren?

Hoe kunnen we subjectiviteit en vertekening voorkomen en het assessmentproces verbeteren?

Dit omvat vier standdaardprincipes: standaardisatie en structuur, job/taakgerelateerd zijn, op bewijs gebaseerd en getrainde assessors/beoordelaars. 

Rapporteer

Wat beoordeel je en hoe meet je het?

Wat beoordeel je: H5 bestaat uit een functieanalyse, het ontwikkelen van een competentiemodel, en het identificeren van gedragsindicatoren. Hoe meet je het: bestaat uit 3 belangrijke componenten: gedrag observeren, gedrag optekenen en gedrag plaatsen/rangschikken(rating behaviour) alle drie moeten worden beschouwd in het ontwerp van assessmentsystem,en en moeten deel zijn van assessortraining.

Rapporteer

Gedrags-of competentiegebaseerde interviews en situationele interviews?

Door te vragen naar het gedrag in het verleden krijg je een breder beeld van het kunnen dan met een proef alleen.(gedrags-of competentiegebaseerde interview) en situationele interviews waar een beoordeelde wordt gevraagd hoe hij zich zou gedragen in jobrelevante situaties. Samples vh gedrag: men vraagt voorbeelden waarbij de sollicitant gedrag beschrijft in het verleden dat relevant is aan specifieke competenties of gebieden van het werk.

Rapporteer

Ratings meest gebruikt door managers, hoe weet je of kandidaat/werknemer eerlijk is over prestaties? 

Multi-source-feedback of Multi bron feedback(MSF) het combineren van uitvoeringsratings die voorzien worden door verschillende bronnen zoals men zelf, manager, collega en ondergeschikte. 

Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart