Approaches to work motivation and job design - Behoefte theorieen (Need theories) - Behoeftenpyramide Maslow

3 belangrijke vragen over Approaches to work motivation and job design - Behoefte theorieen (Need theories) - Behoeftenpyramide Maslow

Maslow zelfactualisatie ( toppunt van menselijke ontplooiing, open staan voor de realiteit, communiceren met anderen met als doel om jezelf te ontwikkelen op basis van ervaring) aanvullen met 2 aspecten:

1e persoon is in staat om zijn ware zelf te laten zien en 2e is meer mysterieus verbonden met God of transedente zelf (Zen Boedisme) ontbreken van (behoefte aan) competentie is een omissie.

Rapporteer

Welke kritieken worden er gegeven op de behoefte theorie van Maslow?

- behoefte groepeerden niet op een voorspelbare manier.

- de theorieen waren niet in staat te voorspellen wanneer bepaalde behoeften belangrijk zouden zijn.

- geen duidelijke relatie tussen behoefte en gedrag. hetzelfde gedrag kon verschillende behoefte weerspiegelen vv.

- met onvoldoende precisie beschreven.

- het idee dat behoefte een biologische fenomeen is is problematisch. mensen hebben ook eigen percepties van hun behoeften en hoe ze hun behoefte moeten vervullen.

Rapporteer

wie is Rowan en wat probeerde hij te doen met de Maslow theorie?

Rowan wilde de Maslow thoerie meer diepgang geven en stelde 3 amendementen voor om toe te voegen in de theorie van Maslow.

1. er zijn 2 typten waardering voor jezelf en voor anderen

2. need for competence  zou toegevoegd moeten worden tussen veiligheid en sociale contacten.

3. er zijn 2 typen zelf-actualisatie. wanneer een person in staat is zijn echte ik te uiten en gevoel van nabijheid tot god of menselijkheid.

Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart