Theory, research and practice in work psychology - THE NATURE OF THEORY IN WORK PSYCHOLOGY

10 belangrijke vragen over Theory, research and practice in work psychology - THE NATURE OF THEORY IN WORK PSYCHOLOGY

Workpsych. is probleemgericht en er is eigenlijk geen enkele dominant theoretisch perspectief en a-p lijkt geisoleerd van algemene psychologie. 

Technieken van a-o-p zijn goed voor een bedrijf maar a-o negeren vaak de politieke en sociale contexten van bedrijven.Johns wees op de geschiedenis van de organisatie, de status vd arbeidsmarkt en culturele invloeden van wat correct gedrag is op het werk. 

Rapporteer

Er is een gebrek aan communicatie waar tussen?

Zij die kennis produceren(onderzoekers) en zij die het in de praktijk toepassen(consultants en managers) 

Rapporteer

Hodgkinson en Herriot maken onderscheid tussen 2 manieren van onderzoek doen in a-o-p:

wetenschappelijk onderzoek en probleem-oplossing. Laatste vorm betrekt meer mensen van de werkvloer in het onderzoek. Zij merken ook op dat research bij de laatste wel belangrijk is met zorgvuldige methoden dan alleen praten over wat mensen voelen, denken over een probleemoplossing. 

Rapporteer

Onderzoekstechnieken in de arbeids-en organisatiepsychologie: 

vragenlijsten en psychometrische testen

Rapporteer

Discourse analyse en conversatie analyse :

 informatie over de lengte van de pauzes,stemintonatie en non-verbaal gedrag. Doel is: hoe presenteert de geïnterviewde zich?

Rapporteer

Onderzoeksmethoden en filosofische standpunten:

Binnen a-p 2 soorten onderzoek. 1e meest voorkomende in gepubliceerde a-p onderzoek is gebaseerd op de propositie die de verzamelde data reflecteert van een objectieve realiteit(positivistisch onderzoek)

2e is gebaseerd op de veronderstelling dat het meeste van alles wat a-p bestuderen wordt gezien als sociaal geconstrueerd, dwz het reflecteert subjectieve ervaringen.

Rapporteer

Action research ontwerp:

Lewin(1946) onderzoekers en onderzochten werken nauw samen.Gaat vaak om een specifiek, practisch probleem in een organisatie, maken van veranderingen in de organisatie op basis van de onderzoeksresultaten en het evalueren van deze veranderingen. 

Rapporteer

Sleutelbegrippen in het testen van hypothesen van kwantitatieve data:

t-test= gedragen 2 of meer groepen van mensen zich verschillend ten opzichte van elkaar? 

correlatie=survey: gaan 2 of meer variabelen samen binnen een bepaalde groep van mensen(leeftijd en arbeidstevredenheid d.m.v. correlatie)

Rapporteer

andere fenomenen bij statistische analyse:

Effect-size: statistische significantie is afhankelijk vd maat vh effect (het verschil in gemiddelden tussen twee groepen relatief tot de standdaarddeviatie; of de waarde van r voor twee variabelen) maal de maat vd studie. 

Rapporteer

Thematische analyse kan niet altijd de complexe en dynamische natuur verkrijgen van wat er in interview en teksten gebeurt.

Onderzoekers gebruiken discourse analyse: de stemintonatie, lengte van de pauzes en wat er daadwerkelijk gezegt wordt. wat mensen zeggen, denken en hoe zij interageren dus sociaal constructivisme. 

Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart