Gedrag optekenen - Gedrag plaatsen/rangschikken/rating behaviour - gedragverankerde schalen

8 belangrijke vragen over Gedrag optekenen - Gedrag plaatsen/rangschikken/rating behaviour - gedragverankerde schalen

Veel classificatieschalen geven te algemene omschrijvingen zoals"gemiddeld"goed"of "uitstekend". Wat is een manier om geen tegenstrijdige ankerpunten aan te geven?

BARS: Behaviourally Anchoried Rating Schales

Rapporteer

Welke 4 stappen heeft BARS?

1, deskundigen die de factoren definieren die nodig zijn voor goede prestatie.2. groep expers die voorbeelden van specifiek gedrag omschrijven met hoog- gemiddeld of lage uitvoering vd factoren.3. derde groep neemt voorbeelden van stap 2 en matched deze onafhankelijk met factoren van stap 1. 4. andere expers stellen de overgebleven items vast en bepalen de verankerde gedragingen voor de schalen vast.

Rapporteer

Assessment(het proces) in de praktijk: Bestaat uit 4 kenmerken om samengevoegd een rating te vormen voor elke kandidaat in een zgn. "wash-up" sessie.

1, expliciete dimensies die ontstaan uit job-analyse(competenties) 2, meerdere methoden gericht op verschillende aspecten vd rol.3,meerdere getrainde assessors en 4, een systematische procedure om te beoordelen. 

Rapporteer

Sacket en Tuzinski leveren commentaar op de traditionele veronderstelling dat de competenties die van centraal belang zijn niet in een AC onderzocht worden.Bv als dimensies van centraal belang zouden zijn in het nemen van beslissingen voor assessors, zou men een relatief hoge correlatie verwachten tussen verschillende assessors ratings van een assessee voor dezelfde competentie bv communicatie bij verschillende oefeningen.Bij presentatie, in een groepsoefening en in-tray-oefening. Noem 2 problemen bij validiteit.

-Discriminerende validiteit: cross-situationele consistentheid van prestaties in het verleden en prestaties in   de AC. -Convergente validiteit: refereert naar het feit dat assessors geneigd zijn om gelijksoortige ratings te geven aan een individu over verschillende oefeningen. Dit suggereert dat niet de dimensies maar de oefeningen de belangrijkste construct is in de AC. 

Rapporteer

Meten de AC's wat ze moeten meten? Sackett en Dreher 

Er is een gebrek aan bewijs voor de positie dat de constructen die worden gemeten door AC's die constructen zijn waarop de ontwerpers doelen. 

Rapporteer

Welke andere mechanismen dragen bij tot de validiteit van AC's?

Howard suggereert dat beoordelaars een reeks verschillende gedragsindicatoren observeert voor meerdere dimensies, dat hun beoordeling nooit onafhankelijk kan zijn.AC hebben goede voorspelbaarheidsvaliditeit omdat assessment gericht is op directe observatie van functie relevant gedrag,incremental validiteit wordt bereikt door het gebruik van meerdere methoden die afzonderlijke en verschillende aspecten van prestaties beoordelen. 

Rapporteer

Schatting vd uitvoering(performance appraisel) PA kent de beoordelaar de mensen al en heeft veel van hun werk gezien. PA representeert een belangrijk component van uitvoeringsmanagement. Leg uit.

PA informatie kan gebruikt worden voor een varieteit aan voorstellen: beslissingen over promotie en opslag, carrière ontwikkeling, counseling en training. PA informeert en motiveert een individu om effectiever te presteren.Ook bewijs dat mensen minder goed gaan presteren na PA.

 

Rapporteer

Traditioneel omvat PA een manager die werknemers hun uitvoering observeert en classificeert en dan feedback geeft tijdens een vergadering. 

Strenge, valide en betrouwbare methoden voor het beoordelen van een individuele uitvoering vd functie. Verschil met AC: in AC hebben kandidaten en beoordelaars elkaar nooit ontmoet in PA hebben ze veelvuldig contact. Prestaties van managers hangen samen met prestaties van hun ondergeschikten. Assessment beslissingen tijdens PA hebben potentieel langetermijngevolgen voor hen beide. Dit veroorzaakt inconsistentie die bij selectie wel controleerbaar zijn.

Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart