Studiemateriaal generieke omslagafbeelding

Samenvatting Zenuwstelsel en psychiatrie

Vak
- Modules 1, 2, 5, 6 en 7 Anatomie en fysiologie/Medische kennis
- 2020 - 2021
- Doktersassistente
629 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Zenuwstelsel en psychiatrie

 • 9 Zenuwstelsel

 • Wat is de wisselwerking tussen de mens en de wereld, zodat de mens zich kan aanpassen aan zijn steeds veranderende omstandigheden?
  Alle informatie die door de omgeving wordt uitgezonden, via zintuigen, zenuwbanen en hersenen wordt verwerkt en omgezet in prikkels (impulsen) naar de spieren en organen.
 • Wat zijn 3 taken van het zenuwstelsel, ook wel het neurologisch stuurmechanisme genoemd?
  Het stuurt:
  * alle activiteiten in het menselijk lichaam, zowel de functies van alle organen, als alle processen in cellen en weefsels
  * wisselwerking tussen de mens en de wereld, wat betekent dat alle informatie die door de omgeving wordt uitgezonden, via zintuigen, zenuwbanen en de hersenen wordt opgenomen en verwerkt
  * het regelen van het bewust-zijn van de mens
 • 9.1 Zenuwweefsel

 • Waar zit zenuwweefsel wat uit zenuwcellen (neuronen) en steuncellen (neurogliacellen) bestaat?
  In de hersenen en het ruggemerg met veel uitlopers (zenuwen) door het hele lichaam.
 • Waaruit bestaat een zenuwcel, die in staat is om prikkels (impulsen) over bepaalde afstanden in het lichaam voort te geleiden?
  * kern
  * 1 of meerdere korte uitlopers
  * 1 zeer lange uitloper
 • Wat houdt de witte en de grijze stof in, die we zien bij een doorsnede van de hersenen en het ruggemerg?
  * witte stof: gevormd door neurieten met de mergscheden
  * grijze stof: bestaande uit cellichamen en hun dendrieten
 • Wat is een neurotransmitter, wat vrijkomt bij het geven van een elektrisch impuls, waardoor de volgende zenuwcel geprikkeld wordt en er een nieuwe elektrische impuls ontstaat?
  Chemische stof, die afgegeven wordt in de schakelplaats door het einde van een neuriet.
 • Wat is de functie van de schakelneuronen (schakelzenuwcellen)?
  Het in de hersenen en het ruggemerg overbrengen van impulsen van het ene neuron naar het andere.
 • 9.2.1 Centraal zenuwstelsel

 • Uit welke 3 delen bestaat het centrale zenuwstelsel, wat binnen de schedel en in de wervelkolom ligt?
  * hersenen
  * oogzenuwen
  * ruggemerg
 • 9.2.1.1 Grote hersenen (cerebrum)

 • Uit welke 4 onderdelen bestaat elke hersenhelft van de grote hersenen, ook wel hemisfeer, genoemd?
  * voorhoofdskwab
  * wandbeenkwab
  * slaapkwab
  * achterhoofdskwab
 • Uit welke 2 groeven bestaat elke hersenhelft met daaromheen sensorische en motorische schorsvelden, die elk een eigen functie hebben, zoals het ontvangen en uitzenden van prikkels?
  * centrale groeve
  * laterale groeve
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.