Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'motorneuronen', 'banen' en 'cortex', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
Vak
- Geneeskunde jaar 1
- Janne Kersten
- 2019 - 2020
- Universiteit Utrecht
- geneeskunde
303 Flashcards en notities
  • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers die je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over motorneuronen, banen, cortex

Wat is de rol van de basale kernen bij de motoriek?
Basale kernen spelen een belangrijke rol bij het initiëren van bewegingen, ook zijn ze belangrijk voor het plannen van bewegingen (een mooi programma maken).
Rapporteer
Wat is de somatotopie van de ventrale hoorn?
Duidelijke somatotopie. Ventromediaal (blauwe) die innerveren axiale spieren (rompspieren). Dorsolateraal (groen) innerveren de ledematen
Rapporteer
Bij een aantal segmenten is er ook een laterale hoorn, welke segmenten en wat voorziet het?
Bevat de visceromotorische zenuwen. Voor het aansturen van gladde spieren, klieren en hartspier.

Bevindt zich op Th1-L2/3, S2-4

De zenuwen die in deze hoorn liggen, verlaten het ruggenmerg ook via de radix ventralis.
Rapporteer
Hoe komen de radix dorsalis en radix ventralis in verder? Hoe verder?
In de nervus spinalis. Is gemengd (zowel motorische als sensibele informatie).
Vertakt in:
Ramus dorsalis: motorische en sensibele innervatie van rug.
Ramus ventralis: motorisch een sensibele innervatie van de voorzijde van romp en de ledematen.
Rapporteer
Wat zijn locale circuits?
Het is belangrijk dat de aansturing van spieren goed op elkaar afgestemd wordt, zodat een vloeiende beweging kan worden gemaakt. Motorneuronen worden met elkaar verbonden via interneuronen. Wanneer motorneuronen verbonden zijn, ontstaat een lokaal circuit.
Rapporteer
Waar vindt je lange lokale circuits en waar korte?
- Tussen venteromediale motorneuronen vindt men lange lokale circuits aan beide kanten (bilateraal)
- Tussen dorsolaterale motorneuronen korte circuits aan één kant (unilateraal)

- De circuits zijn niet allemaal even lang, de duim wordt geïnnerveerd door minder zenuwen dan de rugspieren.
Rapporteer
Hoe werkt een myostatische reflex?
Wanneer iemand met een hamer op een pees slaat, rekt de spier uit. Receptoren in de spierspoeltjes brengen deze informatie over het rekken van de spier over naar het ruggenmerg. De receptor eindigt op een motorneuron, waardoor de spier meteen gaat contraheren. Dit is een monosynaptische reflex omdat de reflex maar over één synaps verloopt. 

- Als je aan de ene kant spier contraheerd moet je aan de andere kant spier relaxeren. Via remmend interneuron spier aan andere zijde relaxeren
Rapporteer
Wat is een terugtrek reflex?
- Polysnaptische reflex
- Deze reflex werkt op meerdere motorneuronen met vele interneuronen er tussen.

- ALs men immers het ene been wegtrekt bij een pijnprikkel zal er meer belasting op het andere been komen en moet daar op ingespeeld worden om niet uit balans te raken. Dus aan ene kant moeten flexoren geprikkeld worden (glas) en aan de andere kant de extensoren geprikkeld worden zodat je op de grond komt te staan.
Rapporteer
Wat is de supraspinale controle van reflexen?
Cortex heeft een controlerende (remmende) functie op reflexen.
Zo zorgt deze ervoor dat iemand die een hete pan oppakt deze, ondanks een pijnprikkel, toch terug op tafel zet en niet zomaar uit zijn handen laat vallen.

- Dit wordt gedaan via corticospinale banen

- Dit verklaart ook waarom bij corticale leasies in de motorische gebieden hyperreflexie wordt gezien: de remming valt weg.
Rapporteer
Waar is het mediale baansysteem belangrijk voor? En de vestibulaire kernen?
Voor evenwicht en lichaampositie.

Bestaat uit:
- Vestibulaire kernen
- Reticulaire formatie
- Tectum
Rapporteer
Waar zorgen de vestibulaire evenwichtskernen in de hersenstam voor?
Zorgen voor reflexmatig behoud van evenwicht doordat ze informatie van het evenwichtsorgaan doorgeven aan de vestibulospinale banen.

Sturen motorneuronen aan in het ruggenmerg zowel links als rechts. Via vestibulospinale banen. Zo houd je reflexmatig balans.
Rapporteer
Waar zorgen de kernen in de reticulaire formatie voor?
Die zorgen voor behoud van de lichaamspositie tegen de zwaartekracht in met behulp van de reticulospinale banen.

De reticulaire formatie is een netwerk van cellen dat volledig in de hersenstam (pons en medulla) ligt. Wanneer iemand zijn lichaamsgewicht naar achter gooit bij het trekken aan een bel, moeten de beenspieren worden aangespannen, hier zorgt de reticulaire formatie voor. In het voorbeeld van de bel gebeurt het aanspannen van de beenspieren zelfs iets voor het aanspannen van de triceps.
Rapporteer
Waar bevindt het derde mediale baansysteem (tectum) zich?
In het dak van het mesencephalon. In dit dak bevinden zich heuveltjes (colliculi), waardoor het tectum of de colliculus superior wordt gevormd. De zenuwen die hier vandaan komen, heten colliculospinale banen.
Rapporteer
Wat bevindt zich in de laterale baan van de subcorticale motorische centra?
De nucleus ruber, letterlijk vertaald de rode kern.

De nucleus ruber bevindt zich diep in het mesencephalon.
Rapporteer
Waar staat de nucleus ruber onder controle van? Waar zorgt het voor?
De nucleus Ruber staat onder controle van de cortex en zorgt samen met het cerebellum voor het ontstaan vaan een vloeiende beweging.

Bij het uitvoeren van een eenvoudige ritmische beweging neemt de nucleus ruber de aansturing van de beweging over van de cortex.

Een voorbeeld van een eenvoudige ritmische beweging is kauwgom kauwen. De cortex initieert de beweging, maar de nucleus ruber kan vervolgens de ritmische beweging overnemen.
Rapporteer
Wat sturen de motorneuronen in de grijze massa aan en hoe worden de motorneuronen verbonden?
De motorneuronen in de grijze massa van de cortex sturen de motorneuronen in de hersenstam en in de grijze massa in het ruggenmerg aan.

De corticospinale banen verbinden de motorneuronen van de cortex met die van het ruggenmerg.
Rapporteer
Waar kruisen de corticospinale banen en wat innerveren ze dan?
- 80/90% kruist ter hoogte van de medulla: piramide kruising. Dit wordt de laterale corticospinale baan. Eindigt op motorneuronen die de ledematen aansturen. Contralateraal.

- Deel van vezels kruist niet: ventrale corticospinale baan. Eindigt bilateraal op motorneuronen die axiale spieren aansturen.
Rapporteer
Waar is sprake van bij een centrale parese?
Van een defect in de aansturing van de spieren, waarbij de oorzaak van het probleem in de cortex of in de corticospinale banen gelegen is.

- Vaak wordt er gesproken over een upper motor neuron leasie. 
Rapporteer
Wat is een perifere parese?
Een perifere parese kan wordne veroorzaakt door een defect in motorneuronen of axonen naar de spieren

Dit wordt ook wel een lower motor neuron leasie genoemd. Er is dan een defect in de uitvoering.
Rapporteer
Hoe zal iemand lopen met een centrale parese?
- Bovenste extremiteit gefixeerd in flexie ('vleugelen').
- Onderste extremiteit gefixeerd in extensie.
- Om dit te voorkomen zal het been dan in een halve cirkel opzij gaan zwaaien bij het lopen: circumductie.

- Deze voorkeursstand heeft te maken met de dominante spiergroepen in de extremiteiten (bovenste flexoren, onderste extensoren).
Rapporteer
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart