Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'ruggenmerg', 'hersenstam' en 'neuronen', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
Vak
- Geneeskunde jaar 1
- Janne Kersten
- 2019 - 2020
- Universiteit Utrecht
- geneeskunde
303 Flashcards en notities
  • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers die je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over ruggenmerg, hersenstam, neuronen

Wat is nervus. Olfactorius?
Zijn allemaal kleine vezeltjes die bij de bulbus olfactorius binnenkomen en zo in directe verbinding staan met de cerebrale hemisferen.
Rapporteer
Wat is de n. Opticus?
N. II. Deze zenuw is onderdeel van het centrale zenuwstelsel omdat hij ontstaat uit het diencephalon.

- Dat de nervus opticus onderdeel is van het centrale zenuwstelsel blijkt ook uit eht feit dat multiple sclerose (MS), een ziekte waarbij demyleinisering optreedt in het centrale zenuwstelsel, soms bij patiënten als eerste in de oogzenuw ontdekt wordt.
Rapporteer
Waar treden hersenzenuwen met enkel motorische informatie uit de hersenstam?
- mediaal aan de hersenstam.
- Dit zijn de 3de, 4de, 6de, 11de en 12de hersenzenuw.
Rapporteer
Waar ontspringen de hersenzenuwen die enkel sensorische of gemengde informatie doorgeven?
Lateraal aan de hersenstam.
Rapporteer
Wat is het ezelsbruggetje om te onthouden welke hersenzenuwen welke informatie bevatten?
Some Say Money Matter, But My Brother Says Big Boobs Matter More.

S = sensibel
M = motorisch   
B = both
Rapporteer
In het ruggenmerg bevinden zich in de dorsale hoorn:
- De afferente zenuwen van het somatische zenuwstelsel, de zogenaamde somatosensibele afferenten;

- De afferente zenuwen van het autonome zenuwstelsel, de zogenaamde viscerosensibele afferenten.
Rapporteer
Wat bevindt zich in de laterale hoorn
Op niveau Th1-L2(L3) bevinden zich visceromotorische zenuwen van het autonome zenuwstelsel. Alleen sympathisch.
Rapporteer
Hoe wordt het sympathische zenuwstelsel ook wel genoemd?
Het thoracolumbale deel van het AZS. Want de neuronen van het sympathisch zenuwstelsel ontspringen uit Th 1 tot L2 en soms tot L3.
Rapporteer
Hoe heten de ganglia die dicht langs de wervelkolom liggen, en de ganglia die voor de wervelkolom liggen?
- De ganglia die dicht langs de wervelkolom liggen, worden paravertebraal genoemd.
- Prevertebrale ganglia liggen vlak voor de wervelkolom.
Rapporteer
Hoe wordt het parasympatisch deel van het autonoom zenuwstelsel ook wel genoemd?
Het bulbosacrale deel van het AZS.

Cellichamen preganglionaire neuronen liggen in hersenstam en laterale hoorn S2-4.
Rapporteer
Hoe komen de motorische kernen mediaal te liggen en de sensorische en gemengde kernen lateraal in de hersenstam?
Ruggenmerg: in neurale buis komen neuronen tot ontwikkelen -- > deel naar dorsale zijde, vormt de dorsale hoorn met sensibele informatie.  Aan andere zijde motorneuronen gevormd, ligt in ventrale hoorn.


In hersenen basisprincipe hetzelfde, maar gaan krommen. De kromming (flexura pontis) zorgt dat dak neurale buis wordt uitgerekt. Daardoor gaat sensibele deel lateraal liggen. Mediaal motorisch gebiedd en lateraal het sensibele gebied. Mediaal motorische hersenzenuwkernen en lateraal sensorische hersenzenuwkernen.
Rapporteer
Wat zijn overeenkomsten/verschillen in hoe ruggenmerg en hersenstam in groepen innerveren?

Ruggenmerg: motorneuronen liggen als een lange kolom achter elkaar in ventrale hoorn. In die motorneuronen zijn wel steeds groepen die bepaalde spier innerveren.

In hersenstam: kernen groep motorneuronen die via hersenzenuw een bepaalde spier innerveren. Nucleus hypoglossis liggen motor neuronen die via n. hypoglossus naar tong gaan.
Rapporteer
Waar bestaan de motorische hersenzenuwkernen uit?
- Somatomotorische neuronen (innerveren skeletspieren ontstaan uit somieten) --> ook in ruggenmerg.
- Brachiomotorische neuronen. --> niet in ruggenmerg.
- Visceromotorische neuronen. Deze behoren tot het parasympathische systeem. --> ook in ruggenmerg.
Rapporteer
Wat zijn brachiomotorische neuronen?
Deze innerveren spieren die uit kieuwboogmateriaal zijn ontstaan. Dit is een extra kolom in hersenstam en bevindt zich niet in het ruggenmerg. Bijvoorbeeld de kauwspieren en gelaatspieren die ontstaan zijn uit het kieuwboogmateriaal.


Ook spieren die zijn ontstaan uit kieuwboog, bijvoorbeeld kauwspieren, deze worden aangestuurd door branchiomotorische neuronen. Daarom aparte groep hersenzenuwkernen. Branchiomotorisch, heb je niet in ruggenmerg.
Rapporteer
Waar bestaan de sensorische hersenzenuwkernen uit?
- Viscerosensibele neuronen; (ook bij ruggenmerg)
- Speciaal viscerosensibele neuronen (smaak), --> niet bij ruggenmerg.
- Somatosensibele neuronen (sensibiliteit gelaat) --> ook bij ruggenmerg.
- Speciaal somatosensibel: (gehoor en evenwicht) , niet in ruggenmerg.
   
Dus speciaal viscerosensibel en somatosensibel niet in ruggenmerg.
Rapporteer
Geef een voorbeeld van een zuiver motorische hersenzenuw met hersenzenuwkern?
Oorsprong zenuwvezels nervus abducens: motorneuronen in motorische hersenzenuwkern.
Rapporteer
Geef een voorbeeld van een gemengde hersenzenuw met hersenzenuwkernen?
Oorsprong zenuwvezels nervus facialis:
Motorneuronen in motorische hersenzenuwkernen.

Eindiging zenuwvezels n. Facialis:
Op neuronen in sensorische hersenzenuwkernen.
Rapporteer
Waar is de sensibiliteit in één dermatoom naar terug te traceren?
Naar een spinale zenuw uit één ruggenmergsegment die dit huidgebied verzorgt.
Rapporteer

In hersenstam lopen corticospinale banen: uit cortex, naar hersenstam beneden naar ruggenmerg. Wat voor uitval heb je als er iets in het traject van de hersenstam misgaat?
Caudaal in hersenstam kruisen. Als er iets is in traject hersenstam een contralaterale uitval.
Rapporteer
Wat bevat de n. Trigeminus en waar komt het binnen?
De nervus trigeminus komt binnen in de pons. Deze zenuw bevat zowel een vezel voor de vitale sensibiliteit als een vezel voor de gnostische sensibiliteit.
Rapporteer
Wat gebeurt er met de gnostische sensibiliteit van het gelaat?
- Bevindt zich eerst in n. V en komt binnen bij pons.
- Informatie kruist over in de nucleus principalis naar de contralaterale thalamus.
Rapporteer
Wat zal er gebeuren bij een leasie in de nucleus principalis?
Dan zal de gnostische senisibiliteit dus ipsilateraal van de leasie aangedaan zijn.
Rapporteer
Wat gebeurt er met de vitale sensibiliteit van de nervus trigeminus?
- Komt binnen bij pons.
- Daalt tot in het ruggenmerg en schakelt daar over in nucleus spinalis.
- Dan info naar de thalamus
Rapporteer
Hoe ziet de nucleus spinalis eruit? Wat gebeurt er als je een leasie hebt in de nucleus spinalis?
Dit is een langerekte kern van de caudale pons tot het ruggenmerg, waar de informatie kruist.

Een laterale caudale leasie in de pons zorgt voor ipsilaterale uitval van de vitale sensibiliteit van het gezicht.

Een leasie die zich caudaal in de hersenstam bevindt, zal alleen tot uitval van de vitale sensibiliteit van het gelaat leiden. Bij een leasie die meer craniaal ligt, zal er ook sprake zijn van uitval van de gnostische sensibiliteit.
Rapporteer
Welke banen bevinden zich aan de mediale zijde van de pons en medulla?
- Lemniscus medialis: hier kruist gnostische informatie.
- Tractus corticospinalis (motoriek)
Rapporteer
Waardoor wordt de mediale zijde van de pons en medulla geinnerveerd?
Vascularisatie door perforerende zijtakken van de arteria basilaris (pontine arteries) en arteria vertebralis.
Rapporteer
Door welke takken wordt de laterale zijde van de pons en medulla geinnerveerd?
Vascularisatie door gedeeltes van takken die op weg zijn naar het cerebellum, waaronder de PICA en de AICA.
Rapporteer
Hoe bekijk je een mediale leasie op grond van de baansystemen?
De tractus corticospinalis en de lemniscus medialis bevinden zich in de leasie. Omdat de tractus corticospianlis is aangedaan, is er sprake van uitval van de spieren in de vorm van een verlamming of een motorische stoornis. Omdat deze banen ver caudaal in de medulla kruisen, is de uitval contralateraal.

Omdat de lemniscus is aangedaan, is er een stoornis in de gnostische sensibiliteit, deze schakelt ook heel caudaal over in de hersenen en is daarom ook contralateraal aangedaan;
Rapporteer
Wat zijn de gevolgen van een mediale leasie op grond van de hersenzenuwen?
- De motorische hersenzenuwen zijn aangetast, dus er is sprake van ipsilaterale motorische uitval in het hoofdhalsgebied. Motorneuronen lopen in principe altijd naar de kant die ze innerveren, vandaar dat er ipsilaterale uitval ontstaat.
Rapporteer
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart